BÜYÜK ŞİRKET KÜÇÜK ŞIRKET

BÜYÜK ŞİRKET KÜÇÜK ŞIRKET Ticaret yapmak, vergi mükellefi olmak gerçek veya tüzel kişilik gerektirir. Şirket tüzel kişiliktir, Gerçek kişi ise kişinin bizzat kendisidir. Gerçek kişilerin ve şirketlerin faaliyeti Türk ticaret kanunu ve vergi usul kanunu kapsamındadır. Her iki kanun da güncel ve başka ülkelerdeki uygulamalarla emsal düzeydedir Türk ticaret kanunu şirketin […]