ANONİM ŞİRKET ORTAĞININ ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI

ANONİM ŞİRKET ORTAĞININ ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI Ortaklık yapılarında meydana gelebilecek sorunlar nedeniyle şeriklerden birinin veya birkaç tanesinin, ortaklık yapısına zarar verilmeksizin ortaklıktan çıkarılması istenebilmektedir. Hukuken şeriklerden birinin veya birkaçının ittifakı ile bu mümkün değildir. Ancak benzeri bir sorun halinde, sorunun çözümü için neler yapılabileceği işbu makalemizde ele alınmıştır. Bilindiği üzere 6762 sayılı […]

BÜYÜK ŞİRKET KÜÇÜK ŞIRKET

BÜYÜK ŞİRKET KÜÇÜK ŞIRKET Ticaret yapmak, vergi mükellefi olmak gerçek veya tüzel kişilik gerektirir. Şirket tüzel kişiliktir, Gerçek kişi ise kişinin bizzat kendisidir. Gerçek kişilerin ve şirketlerin faaliyeti Türk ticaret kanunu ve vergi usul kanunu kapsamındadır. Her iki kanun da güncel ve başka ülkelerdeki uygulamalarla emsal düzeydedir Türk ticaret kanunu şirketin […]

KRİZDE KRİZ YÖNETMEK

KRİZDE KRİZ YÖNETMEK Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız. Warren Buffett Kayıp etmesini bilen , anladığında tedbir alan iş insanıdır. Stajyer ,uzmanlık ve akademik iş kollarında olduğu gibi iş tecrübesi usta çırak iliskisine dayanır. Çıraklığını yapmadığınız işin ustası ustası olmadığınız işin patronu olamazsınız. […]

TÜRKİYE’DE TEKSTİL SANAYİ’NİN DURUMU

Tekstil ve hazır giyim sanayi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalıdır ve sanayileşme sürecinin ilk başladığı sektörlerden birisidir. Günümüzde de bu sanayi sermaye sıkıntısı yaşayan, ucuz işgücüne sahip gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynamaktadır. Tekstil ve hazır giyim dış ticareti diğer imalat […]

PARA MI – MAL MI

Tartılabilir, sayılabilir, ölçülebilir ekonomik değeri olana mal denir. Para ise rakamla ifade edilenin değer ölçüsüdür.Üretmek yada ticaret yapmak para ve malın takasıdır. Malın paraya paranın mala dönüşmesine ticaret denir. Amaç sayısal çoğunluk yakalayabilmektir. Mal hareketleri ve para hareketleri bir bütündür. Paranız varsa mal alırsınız, malınız varsa satarak paraya dönüştürürsünüz. Mal hareketlerine […]