OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

Kars Ardahan Iğdır Sanayici Ve İş Adamları Derneği Olağanüstü Genel Kurul İlanı

Derneğimizin Altıncı Olağan Genel Kurul toplantısı 05.02.2022 Tarihin de, saat 14:00’ da Hacı Halil Mah. 1226 sok. No:9 Vahit Ağa İş Merkezi Kat:3 D:22 Gebze\Kocaeli adresindeki dernek merkezinde yapılacaktır. Dernek tüzüğünde belirtilmiş çoğunluk sağlanamadığı takdirde; 12.02.2022 tarihinde aynı yer ve aynı saatte ikinci toplantı yapılacaktır. Tüm üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 3. Divan heyeti teşkili ve divana Genel Kurul Yönetimi ve tutanakların imzalaması için yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gelir gider hesaplarının Okunması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gelir gider hesaplarının Müzakere Edilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 7. Denetleme kurulu raporunun okunması ve kabulü,
 8. Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması,
 9. Dernek Adının Değiştirilmesi,
 10. Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 11. Yeni Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 12. Yeni Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 13. Dilek ve Temenniler,
 14. Kapanış.