Olağan Genel Kurul İlanı

                   

 1. Toplantı : 11 Aralık 2021 Saat : 14:00 Yer:  Dernek Merkezi
 2. Toplantı : 18 Aralık 2021 Saat: 14:00  Yer: Dernek Merkezi

           

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması
 3. Divan heyeti teşkili ve divana Genel Kurul Yönetimi ve tutanakların imzalaması için yetki verilmesi,
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gelir gider hesaplarının Okunması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve gelir gider hesaplarının Müzakere Edilmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun ibrası,
 7. Denetleme kurulu raporunun okunması ve kabulü,
 8. Tahmini bütçenin görüşülerek oylanması,
 9. Yönetim Kurulu Görev ve yetkileri Madde 19 – Toplantı zamanı belirlenmesi, Tüzük Değişikliği
 10. Derneğin Gelir kaynakları Madde 27- Giriş Aidatı Belirleme ve Yıllık aidat miktarının artırılması, Tüzük Değişikliği
 11. Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 12. Yeni Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 13. Yeni Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 14. Dilek ve Temenniler,
 15. Kapanış.