KAISİAD’ın Dünü ve Bugünü

KAISİAD DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Geçmişe bakmadan ve Geçmişi sorgulamadan gelecekle ilgili planlar yapmak eksik kalır. Bu düşünceyle birlikteliğimizin dünden bu güne yaptığımız hizmetleri sizlerle paylaşmak istiyorum .
Derneğimiz 2010 yılında Sayın Av.Ufuk Ekinci sayın Mak. Müh. Yakup Kaya ve sayın müteahhit Şamil Yalçın beylerin düşüncesiyle başlamış ve daha sonra arkadaş grubu içerisinde bir çok toplantılar yapılarak tartışılmış kabul görerek kurulmuştur.

KAISİAD Doğduğumuz yer içinde yaşadığımız yer içinde ticaret yapan tüm hemşerilerimizin güç birliği, toplumsal dayanışma ve yeni ticari gelişmeleri paylaşmak için bir gerekliliktir . Bundan dolayı her zaman ihtiyaç duyulan ve gerekli olan meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri içinde layık olduğu yeri almıştır .

Derneğimizin kuruluş amacı ve vizyonu diğer meslek örgütlerinde olduğu gibi Üyelerimizin ticarette ki rekabet gücünün artıracak, Ticaret ve Sanayi Alanlarında kalıcı ve köklü yönetimleri oluşturarak sürdürülebilir kılacak ekonomik siyasi alanlarda bilgiye dayalı çağdaş ticaret yapma yöntemlerini üyeleriyle birlikte iletişim sağlayacak ortamı kurmaktır.
Ayrıca üyelerimizin ihtiyacı olan kurumsallaşmayı sağlamak bilgiye dayalı ticareti geliştirmek küçük sermayeleri birleştirerek daha büyük sermayeler ve katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlamaktır. Böylece Ülkemize bölgemize ticari sosyal ekonomik alanlarda fayda sağlamaktır. Bir yandan da doğaya zarar vermeden tüm canlıların yaşam haklarını koruyarak doğal tarıma ve kırsal alanlarda doğa turizime destek vermektir. Bu alanlarda iş alanları açmayı teşvik ederek faydalı olabilmektir .

Derneğimiz birinci dönem kurucu başkanlığını Sayın Ufuk Ekinci yapmıştır .
Bu dönemde önce yaşadığımız Kocaeli bölgesinin Ticaretinin bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki yerini irdeleyen bir raporla üyelerimize ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Akabinde Türkiye’nin altıncı kalkınma Bölgesi olan Kars Ardahan ve Iğdır’a bir heyetle gidilerek bölgedeki ekonomik ticari alanlar hakında Yerel yönetimler, ticaret odaları ve bölge valileri ile toplantılar düzenleyerek bilgi alış verişinde bulunmuştur. Bu çalışmaların akabinde bölgenin ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurularak bölgede ticaret yapmak isteyen iş verenlerimizin yararlanacağı hatırı sayılır bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor tüm üyelerimizle paylaşılmıştır. Bu rapor o bölgede ticaret düşünen üyelerimiz için önemli bir kaynaktır.

Derneğimizin ikinci dönem başkanlığı sayın Nasrettin Bavaş ile devam edilmiştir. Bu dönem KAISİAD olgunluk dönemidir. Bir yanda yeni üyeler kazandırılarak derneğin büyümesi sağlanmıştır aynı zamanda bölgedeki SİADLARLA birlik oluşturulmuş Bölgenin sorunlarının birlikte ele alınarak çözümler için çalışılmıştır.
Derneğimiz bu dönem bir çok yurt içi ve yurt dışı fuarlarında katılmıştır .

Üçüncü Dönem başkanlığını ben Meşaik Karakuş yürütmekteyim. Bu dönem zorluklarla dolu bir dönem olmuştur. Bir yandan ekonomik sıkıntılar ve ülkede yaşanan ekonomik daralma üyelerimizi olumsuz etkilemiştir. Bu nedenle krizi yönetmek ve kısa vadeli çözümler üreterek üyelerimizle sıkça diyalog kurulmuştur. Son zamanlarda ülkenin içerisinde bulunduğu covit 19 salgın belası yeniden bir sıkıntıya sebep olmuştur. Ekonomiden ziyade hayatı kısıtlayarak insanların mutsuz olmasına yol açmıştır.
Bu olumsuz koşularda benim dönemin değerlendirilmesini daha çok benden sonra başkanlık yapacak arkadaşıma bırakmak istiyor.
Şimdi acizane gelecekle ilgili bir kaç hususu açıklamak istiyorum.

Bu salgın belasından sonra değişecek dünya konjektöründe ekonominin ticaretin siyasetin ve insanlar arası ilişkilerin değişeceğini tüm otoriteler söylemektedir. Bu öngörüyü dikkate alınmasının gerektiği inanıyorum . Önemli olan bizler ne kadar değişebileceğiz ve bu değişime nasıl hazırlanacağımızdır.
Bana göre bundan sonra ülkelerin ve dolayısıyla bireylerin kendi kendilerine yetinebilme kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekiyor . Öz kaynaklar ve bağısız üretkenliğin önemi daha çok artacak. Satın alma gücü ve satın alma argümanları değişecek. ilk defa bilim adamlarının insan imha silahlarını geliştirilmesi yerine barışı sevgiyi hak ve özgürlüklerin geliştirilmesini düşünerek yanlıştan dönmeleri için toplumsal muhalefete ihtiyaç vardır.

Gördüğüm kadarıyla yaşadığımız bu son olaylarda bilimin ne kadar çaresiz kaldığını üzüntüyle izliyoruz. Tüm umudumuz ve beklentilerimiz bundan sonra bilim adamları bilimin ışığında insanlara daha çok hizmet edecek , imha Silahları yerine sağlık ve sevgiyi getirecek icatlar yapmalarıdır.

Saygılarımla
KAISİAD BAŞKANI
Meşaik KARAKUŞ